روباندوزی گل رز برای رومیزی ,کوسن و....

 


 

این هم یه نمونه دیگه از روباندوزی برجسته مناسب برای روتختی و .....

روباندوزی گل کوکب و داوودی

از روبان 1سانتی برای گل کوکب و 0.5 سانتی برای گل داوودی استفاده میکنیم.

این هم روباندوزی گل رز سفید مناسب برای جعبه جواهرات و کوسن برای جهیزیه عروس خانم ها...